คำถาม

 1. โปรแกรมแคดไทแตกต่างกับโปรแกรมเขียนแบบออกแบบอื่นๆอย่างไร สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้หรือไม่
 2. จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปคอย่างไร สำหรับใช้งานโปรแกรมแคดไท
 3. ทำไมหน้าตาของโปรแกรมแคดไทเวอร์ชั่น EX จึงไม่เหมือนโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ หรือแคดไท 2009 ที่เป็นเวอร์ชั่นเดิม
 4. ไม่เคยใช้งานโปรแกรมเขียนแบบมาก่อน สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้อย่างไร
 5. ติดตั้งโปรแกรมแล้วเกิดปัญหา จะแก้ไขอย่างไร
 6. มีคู่มือการติดตั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมแคดไทหรือไม่
 7. แคดไท เวอร์ชั่น EX สามารถใช้งานด้านใดได้บ้าง
 8. ในการทดลองใช้งานโปรแกรม ทำไมต้องลงทะเบียนใช้งานอีกครั้ง
 9. แคดไท เวอร์ชั่น EX รองรับการใช้งาน lisp หรือไม่
 10. โปรแกรมแคดไท เริ่มมีการใช้งานตั้งแต่เมื่อไร
 11. สร้างเส้น crosshair
 12. ในโปรแกรมสามารถเปลี่ยนให้ icon ให้มีขนาดเล็กลงได้หรือไม่
 13. สามารถใช้งานกับไฟล์ 3 มิติอื่นๆได้หรือไม่
 1. โปรแกรมแคดไทแตกต่างกับโปรแกรมเขียนแบบออกแบบอื่นๆอย่างไร สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้หรือไม่

  ซอฟท์แวร์แคดไทเป็นโปรแกรมสำหรับงานออกแบบเขียนแบบที่ได้รับการพัฒนาโดยคนไทย เหมาะสำหรับใช้ในงานออกแบบเขียนแบบทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ มีการปรับปรุงให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆได้ เพราะโดยพื้นฐานการทำงานของโปรแกรมออกแบบเขียนแบบจะใช้รูปแบบไฟล์ dwg เหมือนกัน จึงสามารถนำมาใช้ทำงานร่วมกันได้

 2. จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สเปคอย่างไร สำหรับใช้งานโปรแกรมแคดไท

  แคดไท เวอร์ชั่น EX รองรับการทำงานบนวินโดวส์ XP ขึ้นไป ใช้หน่วยประมวลผลขั้นต่ำ Intel Pentium 4 หรือเทียบเท่า หน่วยความจำ 1 GB ขึ้นไป พื้นที่ว่างภายในฮาร์ดดิสก์ 400 MB

 3. ทำไมหน้าตาของโปรแกรมแคดไทเวอร์ชั่น EX จึงไม่เหมือนโปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ หรือแคดไท 2009 ที่เป็นเวอร์ชั่นเดิม

  ทางผู้พัฒนาเล็งเห็นถึงความสะดวกในการใช้งาน และลักษณะการแสดงผลทั้งหมดสามารถแก้ไขรูปแบบได้ตามความสะดวกของผู้ใช้ ทำให้การใช้งานของโปรแกรมเป็นไปอย่างราบรื่น เข้าถึงผู้ใช้งานทุกคน

 4. ไม่เคยใช้งานโปรแกรมเขียนแบบมาก่อน สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้อย่างไร

  ทางผู้พัฒนาจะมีจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเป็นประจำทุกๆเดือน ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-744-9959

 5. ติดตั้งโปรแกรมแล้วเกิดปัญหา จะแก้ไขอย่างไร

  สามารถติดต่อเข้ามาทางซัพพอร์ทของโปรแกรมแคดไทโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-744-9959 หรือเข้าไปที่ www.cadthaisoft.com เพื่อตั้งหัวข้อสนทนาในการใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและเทคนิคการใช้งานต่างๆ

 6. มีคู่มือการติดตั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมแคดไทหรือไม่

  สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ ที่นี่ หรือติดต่อขอรับคู่มือการใช้งานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-744-9959

 7. แคดไท เวอร์ชั่น EX สามารถใช้งานด้านใดได้บ้าง

  โปรแกรมแคดไทเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการเขียนแบบ ออกแบบ งานทางด้านต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม เครื่องกล ออกแบบผลิตภัณฑ์ ในมุมมองสองมิติและสามมิติ

 8. ในการทดลองใช้งานโปรแกรม ทำไมต้องลงทะเบียนใช้งานอีกครั้ง

  ในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดลองใช้งาน จำเป็นที่จะต้องทำการลงทะเบียนการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ทหรืออีเมล เพื่อให้โปรแกรมสามารถบันทึกไฟล์และพิมพ์ไฟล์งานได้(จะมีลายน้ำขึ้น) มีระยะเวลาในการใช้งาน 30 วัน

 9. แคดไท เวอร์ชั่น EX รองรับการใช้งาน lisp หรือไม่

  รองรับการใช้งาน lisp โดยที่ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์รูปแบบ .lsp ที่มีอยู่เดิมเข้ามาใช้งานในโปรแกรมแคดไทเวอร์ชั่น EX โดยเข้าไปที่ tools > options > Add-Ins เลือกที่ new เพื่อเลือกไฟล์ .lsp ที่ต้องการใช้งานหลังจากเลือกไฟล์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว กด Apply > OK โปรแกรมจะทำการบันทึกไฟล์ที่ได้เลือกไว้ ไม่ต้องตั้งค่าใหม่เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมในครั้งต่อไป

 10. โปรแกรมแคดไท เริ่มมีการใช้งานตั้งแต่เมื่อไร

  เริ่มมีการใช้งานในปี พ.ศ. 2549 โดยในเวอร์ชั่นแรกคือโปรแกรมแคดไท 2006 พัฒนาโดยทีม Z-byte ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมออกแบบกว่า 15 ปี

 11. สร้างเส้น crosshair

  สามารถตั้งค่าที่ tools > options เลือก System Options ที่ Graphics Area คลิกเมาส์ที่กล่อง Display Cursor as crosshair และสามารถเลือกขนาดของ crosshair ที่ pointer size หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply > OK

 12. ในโปรแกรมสามารถเปลี่ยนให้ icon ให้มีขนาดเล็กลงได้หรือไม่

  สามารถตั้งค่าที่ tools > options เลือก System Options เลือกที่ Display ในฟังก์ชั่น Screen options ติ๊กเพื่อเอาเครื่องหมายถูกที่ Use large icons ออก กด Apply > OK

 13. สามารถใช้งานกับไฟล์ 3 มิติอื่นๆได้หรือไม่

  ใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ บันทึกไฟล์งานให้เป็นรูปแบบ .dwg จะสามารถนำมาเปิดกับโปรแกรมแคดไทได้